A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Божедарівської селищної ради

Перелік питань з перевірки знання законодавства для конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти

Дата: 20.09.2021 09:52
Кількість переглядів: 40

Перелік питань

з перевірки знання законодавства для конкурсного відбору

на посаду  керівника закладу освіти

Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

Що входить до системи освіти?

Хто належить до органів управління у сфері освіти?

Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті?

Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

Хто може бути засновником закладу?

Хто є учасниками освітнього процесу?

Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

Хто здійснює управління закладом освіти?

Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм у закладі?

Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

Яким орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

Що визначає стандарт освіти?

На основі якого документа розробляється освітня програма?

Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

Яка освіта вважається спеціалізованою?

Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?

Хто вибирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?

Що означає «якість освіти»?

Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Що належить до системи загальної середньої освіти?

Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план?

На який строк укладається трудовий договіріз особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладі загальної середньої освіти?

Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?

З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?

Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

Що є підставою для утворення групи продовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп продовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

Що визначає індивідуальна програма розвитку?

У якій формі проводиться підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

В якому типі закладу здобувається базова середня освіта?

В якому статусі заклад освіти не може діяти як суб’єкт господарювання?

Хто дозволяє проводити громадський нагляд (контроль)?                                                                                                        

Перелік ситуаційних завдань для кандидатів  на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти

Ситуаційне завдання №1 У п’ятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до директора школи з проханням забрати учня з цього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися начальнику відділу освіти. Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно вирішити проблему?

 Ситуаційне завдання № 2 У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви, як керівник, вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність. Ситуаційне завдання

 № З У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації, пов’язані з виконанням роботи. Які, на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника? Ситуаційне завдання

 № 4 Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

Ситуаційне завдання № 5 Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

 Ситуаційне завдання № 6 Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників? Ситуаційне завдання

№ 7 Директор школи усвідомив, що у колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом? Ситуаційне завдання

 № 8 У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

 Ситуаційне завдання № 9 Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Ситуаційне завдання № 10 Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити керівник закладу?

Критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти 

      Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться шляхом складання іспиту. Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії. Під час іспиту перевіряються знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по два питання на перевірку знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 10. Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

      При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Божедарівської  селищної ради . Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені у білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

Загальний час для проведення іспиту становить не менше 60 хвилин.

Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:

1) П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Законів України «Про освіту» та  «Про повну загальну середню освіту»

2) Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Законів України «Про освіту» та  «Про повну загальну середню освіту» .

3) Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

4) Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

5) Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

       Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Визначення результатів іспиту здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про його результати. Остаточною оцінкою у балах за іспит є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. З результатами іспиту має бути ознайомлений кожний кандидат.

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти, молоді, спорту, культури та туризму Божедарівської  селищної ради.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Кандидати, які набрали більше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що склали іспит та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

       Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують одне ситуаційне завдання із запропонованих (за своїм вибором).

      Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді.

 Конкурсна комісія для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовує таку систему:

3 бали – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових актів без можливого розвитку конфліктної ситуації;

2 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної ситуації не передбачається;

1 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки порушення нормативно-правових актів;

0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної ситуації.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься

до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю комісії. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.При вирішенні ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Божедарівської  селищної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата.Після підготовки відповіді на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

          Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman,14пт,1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

         Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення – до 20 хв.

 Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;

наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;

наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;

реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;

відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;

новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;

залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах, тощо;

переваги обраного шляху розвитку закладу.

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатами іспиту, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у

зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень